Typologie osobnosti

Terms of Use

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Poslední aktualizace dne 16.4.2019

1. Úvod

Tyto podmínky použití ( "Podmínky" ) vymezují vztah mezi vámi a společností BYU LIFE s.r.o. ( "My") týkající se používání aplikace Typologie Osobnosti ("Aplikace").

Stažením a použitím Aplikace souhlasíte s těmito Podmínkami. Přečtěte si prosím tyto Podmínky a pokud s nimi nesouhlasíte, prosím, nepoužívejte Aplikaci.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení měnit, upravovat, přidávat nebo odstraňovat části našich Podmínek. O změně podmínek vás vždy budeme informovat. Vaše další používání našich služeb potvrzuje souhlas s aktualizovanými podmínkami.

2. Právo používat naše služby

V souladu s těmito Podmínkami vám udělujeme nevýhradní, nepřenosné, nesublicencovatelné omezené právo používat naši Aplikaci pro vlastní osobní, nekomerční, zábavné účely. Souhlasíte, že nebudete používat naši Aplikaci k žádnému jinému účelu. Práva, která vám byla udělena, jsou plně v souladu s těmito podmínkami. 

Neobdržíte žádnou další licenci a my si ponecháváme všechna práva, nároky a zájmy vztahující se k Aplikaci. To znamená, že vlastníme vždy autorská práva, ochranné známky, kód, software a jakákoliv a všechna práva. Aplikace nesmí být kopírována, reprodukována nebo distribuována jakýmkoli způsobem nebo jakémkoliv médiu bez našeho předchozího písemného souhlasu, který bude udělen nebo odebrán podle vlastního uvážení.

3. Vaše povinnosti

Nebudete:

- pronajímat, půjčovat, prodávat, převádět ani šířit naši aplikace ;

- používat aplikaci pro jakékoli komerční účely bez předchozího písemného souhlasu;

- narušovat nebo zatěžovat běžné fungování naší aplikace nebo některé z našich infrastruktur či jiných obchodních činností;

- provádět pokusy o získání neoprávněného přístupu k našim službám;

se skrývat za jakoukoli jinou osobu při používání našich služeb;

- pokuste se dekompilovat, zpomalit, rozkládat nebo hackovat aplikaci nebo porazit nebo překonat některou z našich šifrovacích technologií nebo bezpečnostních opatření nebo dat přenášených, zpracovávaných nebo uchovávaných nám;

- používat naši aplikaci k obtěžování, zneužívání, ohrožení nebo poškození jiné osoby nebo k pokusu nebo podněcování k dalšímu zneužívání, zneužívání nebo poškození jiné osoby nebo skupiny;

- kopírovat, distribuovat, zpřístupňovat veřejnosti nebo vytvářet odvozené dílo z našich služeb nebo jakékoliv jejich části, pokud nejdříve písemně nesouhlasíme;

- využívat naši aplikaci k shromažďování informací nebo dat, včetně, ale bez omezení, údajů nebo informací o nás, Aplikaci nebo jiných uživatelích; nebo

využívat naše služby v souvislosti se skutečným nebo pokusem o porušení zákonů.

Jste zodpovědní za to, že zajistíte, že instalace a používání naší aplikace nezpůsobí, že překročíte jakékoli kvóty pro využití dat nebo jiné omezení, která se mohou vztahovat na vaši internetovou službu nebo na jiné služby získané od třetích stran. Musíte dodržovat podmínky služby příslušného obchodu, kde jste získali naše služby, včetně služby Apple iOS App Store a obchodu Google Play. Je třeba dodržet veškerá práva třetích stran, pokud jde o smlouvy při používání našich služeb, jako jsou například podmínky použití Google+ a Facebooku.

4. Duševní vlastnictví

Souhlasíte s tím, že veškeré duševní vlastnictví vztahující se k naší aplikaci je vlastněno námi. Naše služby jsou vám licencovány a chápete, že v našich službách nejsou převáděny ani přiděleny žádné tituly ani vlastnictví, a tyto Podmínky nejsou prodejem žádných práv v naší aplikaci.

5. Účty a přihlášení

Aplikace vám umožňuje přihlašování k vlastnímu účtu či vytvoření účtu ke spárování účtu s platbou. Pokud tak učiníte, musíte přijmout přiměřené kroky, abyste ochránili přihlašovací údaje a uchovávali je v tajnosti. Jste zodpovědní za všechny činnosti prováděny pomocí účtu. Budeme předpokládat, že všechny osoby využívající přístupu k vašemu účtu mají vaše svolení, aby tak činily.

6. Aktualizace a přístup k našim službám

Máme právo kdykoliv z jakéhokoli důvodu stáhnout nebo upravit aplikaci (zcela nebo zčásti). Abyste předešli pochybnostem, chápete, že máme právo změnit aplikaci podle vlastního uvážení.

Rozumíte tomu, že:

- můžeme dle vlastního uvážení poskytovat aktualizace a můžeme vyžadovat, abyste přijali aktualizace našich služeb;

- budete možná muset čas od času aktualizovat software třetí strany, abyste mohli aplikaci používat

- je vaší povinností aktualizovat aplikaci a software třetích stran, pokud jsou k dispozici aktualizace. Nemáme žádnou odpovědnost za ztrátu, kterou byste mohli utrpět v důsledku vašeho neúspěchu v aktualizaci; a

- v naší aplikaci neposkytujeme podporu v oblasti poradenství, školení, opravy chyb, úpravy, novými vydáními, vylepšeními, hostingem, telekomunikacemi, internetovými nebo jinými službami v souvislosti s používáním aplikace.

7. Služby třetích stran

Služby třetích stran mohou být použity při zakoupení, instalaci nebo aktualizaci aplikace včetně Apple iOS App Store a Obchodu Google Play, a Google Analytics a Firebase Google, když aplikaci používáte.

Tyto služby třetích stran jsou předmětem příslušných smluvních podmínek třetích stran. Přečtěte si pečlivě tyto podmínky třetích stran, jelikož představují dohodu mezi vámi a příslušným poskytovatelem služeb třetí strany. Nezodpovídáme za činnost takových třetích stran.

8. Ukončení účtu nebo služby

Vyhrazujeme si právo omezit, pozastavit, ukončit, upravit nebo smazat účet nebo váš přístup k našim službám nebo části Aplikace. Pokud máte, nebo se domníváte, že se vám nepodaří v souladu s některou z těchto podmínek, či ochrany osobních údajů nebo za jakékoli skutečné nebo podezřelé neoprávněné nebo nesprávné použití aplikace s oznámením nebo bez upozornění.

Zrušíme-li váš účet, nesmíte přistupovat ke všem ostatním účtům nebo vytvářet žádné další účty. Berete na vědomí, že pokud si smažete účet, můžete ztratit přístup ke všem datům dříve spojené s vaším účtem.

Souhlasíte s tím, že nám podle zákona uhradíte všechny ztráty, škody, nároky a výdaje, které mohou vzniknout z porušení těchto Podmínek.

9. Odmítnutí odpovědnosti a vydání

V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NEJSME ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ NÁROKY ANEBO ZTRÁTY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO Z:

- NEPORUŠENÍ NAŠICH SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLIV ČÁSTÍ;

ORUPCE NEBO ZTRÁTY DAT, CHYBY NEBO PŘERUŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKÉHOKOLIV Z NAŠICH SLUŽEB;

- PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ JAKÉKOLIV Z NAŠICH SLUŽEB NEBO JAKÝCHKOLIV ČÁSTÍ; NEBO

- JAKÉKOLIV POUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB OSTATNÍMI UŽIVATELI, VČETNĚ POUŽITÍ NAŠICH SLUŽEB OD JINÝCH POUŽÍVATELŮ, KTERÉ NÁSLEDUJÍ TÉTO PODMÍNKY.

10. Záruka

NAŠE SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "TAK JAK JSOU" A "JAK JSOU K DISPOZICI". NAŠE SLUŽBY NEMŮŽOU BÝT SE ZÁRUKOU ZA ŽÁDNÉ CHYBY A JAKÉKOLIV CHYBY NEBUDOU PORUŠENÍM TĚCHTO TERMÍNŮ. S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ POSKYTOVANÉHO V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI A V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM:

- NEMÁME ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU, VČETNĚ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (TAKÉ ZTRÁTY ZISKU) NEBO NÁROKŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNKŮ ANI VYPLÝVAJÍCÍCH Z DODÁVKY CHYBNÉCH SLUŽEB;

- NAŠE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PODMÍNKY NEBO ZÁRUKY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE ZÁKONA, A JE NEMÁ VYJÁDŘIT ZÁKONNÝM ZÁRUKOU SPOLEČNOSTÍ, VČETNĚ SPOTŘEBITELSKÝCH ZÁRUK A VŠECHNY PODOBNÉ NEBO JEDNOTLIVÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

11. Bezpečnost

Bohužel nelze kompletně zabezpečit přenos dat přes internet. Tyto informace se snažíme chránit, ale nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám předáte. Veškeré informace, které nám předáte, dáváte na vlastní riziko. Jakmile však obdržíme přenos, podnikneme přiměřené kroky k zachování jeho bezpečnosti. Musíte přijmout vlastní bezpečnostní opatření, abyste zajistili, že váš přístup k aplikaci nebude vystaven riziku virů nebo jiných forem rušení, které by mohly poškodit vaše zařízení. Nepřijímáme odpovědnost za jakékoliv poškození vašich přístrojů, která vzniká v souvislosti s používáním naší Aplikace.

12. Soukromí

Budeme shromažďovat, zpracovávat, používat a sdílet vaše osobní údaje v souladu s naším Oznámením o ochraně osobních údajů, jak je stanoveno v těchto Podmínkách, s nimiž souhlasíte. Používáním aplikace souhlasíte s těmito podmínkami a uvědomujete si, že váš souhlas je předpokladem pro vaše používání aplikace.13. Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto podmínek nebo našich služeb, můžete nás kontaktovat na adrese support@mastertouchapps.com.

© 2019 JÓGA. Václavské náměstí 1, Praha, 110 00
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky